NAME
LOCALITY
SIZE
M/F/P
PRICE
(USD)
STOCK
PCS
Prosopocoilus forceps nakamotoi
Prosopocoilus forceps nakamotoi
SE Kalimantan
+40
$ 6.00
Prosopocoilus forceps nakamotoi
Prosopocoilus forceps nakamotoi
SE Kalimantan
+45
$ 10.00
Prosopocoilus forceps nakamotoi
Prosopocoilus forceps nakamotoi
Kalimantan
+25
$ 2.50
Prosopocoilus forceps nakamotoi
Prosopocoilus forceps nakamotoi
Kalimantan
+35
$ 4.00
Prosopocoilus forceps ssp. forceps
Prosopocoilus forceps ssp. forceps
Sumatra
+25
$ 1.00
Prosopocoilus forceps ssp. forceps
Prosopocoilus forceps ssp. forceps
Sumatra
+30
$ 2.00
Prosopocoilus forceps ssp. forceps
Prosopocoilus forceps ssp. forceps
Sumatra
+35
$ 3.00
Prosopocoilus forceps ssp. forceps
Prosopocoilus forceps ssp. forceps
Sumatra
+40
$ 5.00
Prosopocoilus forceps ssp. forceps
Prosopocoilus forceps ssp. forceps
Sumatra
+45
$ 8.00
Prosopocoilus fruhstorferi neervoorti Fruhstorfer, 1898
Prosopocoilus fruhstorferi neervoorti Fruhstorfer, 1898
Indonesia: Sumbawa I.
+25
$ 4.00
Prosopocoilus fruhstorferi neervoorti Fruhstorfer, 1898
Prosopocoilus fruhstorferi neervoorti Fruhstorfer, 1898
Indonesia: Sumbawa I.
+30
$ 6.00
Prosopocoilus fruhstorferi neervoorti Fruhstorfer, 1898
Prosopocoilus fruhstorferi neervoorti Fruhstorfer, 1898
Indonesia: Sumbawa I.
+35
$ 8.00
Prosopocoilus fruhstorferi ssp. colffsi
Prosopocoilus fruhstorferi ssp. colffsi
Indonesia: Flores I.
$ 2.00
Prosopocoilus fruhstorferi ssp. colffsi
Prosopocoilus fruhstorferi ssp. colffsi
Indonesia: Flores I.
+45
$ 12.00
Prosopocoilus fruhstorferi ssp. colffsi
Prosopocoilus fruhstorferi ssp. colffsi
Indonesia: Flores I.
+20
$ 2.00
Prosopocoilus fruhstorferi ssp. colffsi
Prosopocoilus fruhstorferi ssp. colffsi
Indonesia: Flores I.
+25
$ 3.00
Prosopocoilus fruhstorferi ssp. colffsi
Prosopocoilus fruhstorferi ssp. colffsi
Indonesia: Flores I.
49 mm
$ 15.00
Prosopocoilus fruhstorferi ssp. colffsi
Prosopocoilus fruhstorferi ssp. colffsi
Flores I.
+35
$ 5.00
Prosopocoilus fruhstorferi ssp. colffsi
Prosopocoilus fruhstorferi ssp. colffsi
Flores I.
+30
$ 4.00
Prosopocoilus fruhstorferi ssp. colffsi
Prosopocoilus fruhstorferi ssp. colffsi
Flores I.
+40
$ 7.00